Taichi Praha Řepy

Pro koho je cvičení taichi v naší škole vhodné?

Odpověď zní: pro každého. Ale je potřeba počítat s tím, že taichi chápeme jako vnitřní styl bojových umění. Cvičení je všestranné. Přijímáme každého, i když je třeba limitován určitými zdravotními individuálními hranicemi, ale očekáváme upřímnost a pravdivě vyplněné čestné prohlášení o zdravotním stavu a to nejen u dospělých ale také u dětí. Požadavky na výkony a druhy cvičení skutečně rádi pak po dohodě s vámi upravíme podle možností, ale musíme vědět jak. Náš cíl je, aby cvičení bylo pro každého přínosné.

#taichi #začátečníci #děti

AKTUÁLNĚ

DALŠÍ AKTUALITY V YANGTAIJI