Taichi Praha Řepy

Všem členům školy, jejím přátelům a fanouškům a vůbec všem přeji dobrý rok Vodního Králíka. Ať je pro vás Vodní Králík příjemným podporovatelem.

Happy Chinese new year 2023, year of the Rabbit .