Taichi Praha Řepy

Základní data k vzniku a rozšíření této sestavy

Vznik této sestavy se datuje rokem 1956, sestavit ji nechala Čínská sportovní komise, aby se podpořil zájem lidí o cvičení taichi . Tradiční sestavy byly příliš dlouhé a náročné a tak vznikla sestava 24 forem.Tato krátká ale velmi populární sestava se také někdy nazývá Pekingská forma, Jednoduchá forma nebo Standardní forma.Stala se velmi rychle populární mezi obyvatelstvem Číny a začalo ji cvičit mnoho lidí. Po roce 1980, kdy se Čína více otevřela ostatnímu světu se dostala a pak rychle šířila i v dalších částech světa.

Zdroje vzniku sestavy 24 Forem

Sestava vznikla ze sestavy 108 forem Yang, jak lidé více tuto sestavu cvičili, někteří pak žádali další náročnější a delší sestavu – byla sestavena sestava 48 forem, která vychází ze sestavy 108 forem.

Postupně to tedy je takto:

88 forem =>48 forem=>32 forem=>24 forem =>16 forem =>8 forem taichi

V naší kungfu škole cvičíme tuto sestavu od září 2020. A v lednu otevíráme první skupinu pro mírně pokročilejší studenty.

V naší škole :).

Obsah výuky taichi v naší škole: